Aktivnosti

Kontinuirano istraživanje u poslovnom obrazovanju i saradnja sa privrednim subjektima u cilju primene njihove najbolje prakse. Direktno učešće u stvaranju državne strategije u poslovnom obrazovanju u saradnji sa austrijskim Ministarstvom prosvete. Sertifikacija obrazovnih institucija i programa zasnovana na zahtevima tržišta i standardima kvaliteta.
Read More