• Ključna znanja za efektnu i uspešnu komunikaciju
10 kompaktnih modula

 

  • Svaki modul može da se pohađa zasebno ili kombinuje individualno
  • Trajanje obuke po modulu: 2 dana
  • Inovativni nastavni materijali za svaki modul