Kontinuirano istraživanje u poslovnom obrazovanju i saradnja sa privrednim subjektima u cilju primene njihove najbolje prakse.

Direktno učešće u stvaranju državne strategije u poslovnom obrazovanju u saradnji sa austrijskim Ministarstvom prosvete.

Sertifikacija obrazovnih institucija i programa zasnovana na zahtevima tržišta i standardima kvaliteta.

Dizajniranje individualnih programa.