• Trajanje obuke po modulu: 3 dana (24 časa).
  • Ispit na kraju svakog modula.
  • Kombinovanje modula u skladu sa potrebama polaznika.
10 kompaktnih modula
  • Moduli se mogu kombinovati u skladu sa potrebama polaznika.
  • Poslovna edukacija za studente, ljude koji žele da promene, započnu ili da se vrate na posao.
  • Inovativni nastavni materijali.
  • Jedinstven program za čitavu Evropu.