• Zahtevi privrede i pojedinaca su u stalnom porastu. Da bi se izborili sa izazovima svakodnevnog poslovnog života, neophodna je kombinacija poslovnih i socijalnih kompetencija
  • 1BC® program uzima ove činjenice u obzir i obezbeđuje polaznicima teorijsko znanje ali i praktične veštine
  • 1BC® program obuke dizajniran je od strane OEEC Organizacije za ekonomsku edukaciju, evaluaciju i sertifikaciju
  • Program je sertifikovan od strane TÜV Austria